Duurzaamheid

Wonen zonder gas een utopie ?

Is het realistisch zonder gas te wonen voor 2035 ?

Er komt veel kijken om even gasloos te wonen. Ook komt er een andere manier van koken bij kijken dan het vertrouwde gasstel. Tevens krijgt men een compleet ander verwarmingssysteem nog niet te spreken over de enorme kosten. Wij zijn gewend in Nederland om relatief goedkoop eigen gas uit Groningen te gebruiken. De problematiek met het Groningse gas doet deze discussie over gasloos wonen versnellen.

Warmtepomp

Voor het verwarmen van een woning wordt een warmtepomp vaak genoemd als een van de apparaten van de toekomst. Dat is een apparaat dat energie uit lucht of uit de bodem haalt en omzet in warmte voor verwarming en kraanwater.

Ook een pelletkachel wordt als een gasloze optie gezien. Bij dit type kachel worden brandbare korrels ter grootte van een konijnenkeutel in een kachel gestopt.

Niet eenvoudig

‘Voor stedelijk gebied is stadswarmte een goede, duurzame optie. Voor landelijke gebieden kunnen warmtepompen heel geschikt zijn, zeker bij nieuwbouwprojecten’, zegt woordvoerder Steffart Buijs van energieleverancier Nuon.

‘Maar het aanleggen van een warmtepomp in een wat oudere woning is nog niet zo makkelijk’, vertelt Buijs. ‘De investeringskosten voor een aardwarmtepomp kunnen zo op dertigduizend euro per woning komen te liggen. Voor een luchtwarmtepomp is dit bedrag rond de vijf tot tienduizend euro.’

Daar komt nog bij dat volgens Buijs in de woning bijvoorbeeld vloerverwarming aangelegd moet worden. ‘Dat kan lang niet in alle woningen. Ook moet de woning goed geïsoleerd worden. De kosten kunnen op die manier flink oplopen.

Juridisch

Wettelijk moet er ook een en ander veranderen, zoals het afschaffen van de aansluitplicht op het gasnet. Nederland zou met de andere gemeenten en de provincie de regering kunnen verzoeken zo snel mogelijk om te zetten in nieuwe wetgeving.